PEPtalk. Aanbod.

Sessies met het kind
Praten, spel, tekenen, knutselen, verhalen, zandspel, digitale media zijn voorbeelden van middelen die helpen om de binnen- en buitenwereld van je kind te verkennen en om zichtbaar te maken wat er speelt. Moeilijke gevoelens worden soms openlijk en dan weer in stilte verwerkt. Hoe dan ook, de ruimte is er voor het kind of de jongere om dat wat dwars zit in eigen tempo en op eigen wijze te kunnen doorleven, en om nieuwe manieren te vinden om daarmee om te gaan.

Oudergesprekken
De therapie richt zich niet alleen op het kind zelf, maar ook op de plek van jouw kind in jullie gezin, de gezinsdynamiek en op de relaties van je kind met de buitenwereld. Ouders worden nauw bij het therapie proces betrokken. Daarbij staat de vraag centraal wat je als ouders kunt bijdragen en veranderen om het proces van jouw kind bedding te geven.
Daarnaast vindt er regelmatig terugkoppeling plaats over het verloop van de therapie. Bij jongere kinderen is er na elke sessie kort contact en bij aanmelding van jongeren overlegt de therapeut vooraf met de jongere en ouders hoe het contact er uit komt te zien. Mogelijk vindt er aanvullende ouderbegeleiding plaats.

Online begeleiding
PEPtalk biedt teletherapie als aanvulling op therapie voor bestaande cliënten en voert online intake gesprekken met nieuwe cliënten. Wanneer de praktijk open is, verdient het de voorkeur om ‘offline’ contact in de praktijk te hebben.

Individuele opvoedopstelling
Soms ‘stokt’ de therapie en komen we ondanks alle inspanningen onvoldoende tot de kern van de klacht. Een individuele opvoedopstelling met één of beide ouders, waarbij wordt ‘ont-dekt’ wat er op een diepere, onbewuste laag in het gezin van herkomst speelt, kan belangrijke inzichten geven.

Brainspotting
Brainspotting is een laagdrempelige, effectieve therapievorm voor verwerking van trauma, angst, faalangst, examenvrees, stress en andere blokkades, die in gebieden van het diepe brein zijn ‘opgeslagen’. Door praten, logische inzichten en ‘aha’ momenten worden deze gebieden niet bereikt, en houden sommige klachten ongewenst aan. Met Brainspotting kan dan letterlijk een belangrijke verdiepingsslag in de therapie worden gemaakt. Brainspotting is geschikt voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden en laat zich goed combineren en integreren met integratieve therapie. Het is ook mogelijk om contact op te nemen voor Brainspotting als op zichzelf staande therapie. Vooraf wordt er een uitgebreide intake afgenomen, waarna de therapeut advies zal geven over een behandelplan.

  • Blog onderwerpen