PEPtalk. Aanmelden.

Aanmelding
Ouders kunnen zonder verwijzing van de huisarts aanmelden. Na aanmelding stuurt PEPtalk een vragenlijst ter voorbereiding van het intakegesprek, dat plaatsvindt met alleen ouders of met ouders en kind. Bij gezamenlijk gezag dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich onafhankelijk van hun ouders aanmelden.

Verloop van de therapie
Na het intakegesprek volgen vijf wekelijkse sessies met het kind, maar soms ook met kind en ouder(s). Bij jongere kinderen heeft PEPtalk regelmatig (mail)contact met ouders, bij jongeren gebeurt dit in overleg. Bij tussentijdse evaluatie worden de bevindingen en het behandelplan besproken. Het aantal sessies ligt gemiddeld tussen de vijf en vijftien keer. Ter afsluiting volgt er een afrondingsgesprek.

Tarief 
Intakegesprek € 90 (per 55 minuten).

Kindsessie € 90 (55 minuten).

Tussentijdse evaluatie /afronding (55 minuten)  € 90.

Telefonisch consult cliënten (per 15 minuten) € 22,50.

Wanneer een sessie niet kan doorgaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoedingen
PEPtalk is aangesloten bij de Vereniging Integraal Therapeuten (VIT) en ingeschreven in het register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Veel zorgverzekeraars vergoeden integratieve kindertherapie vanuit aanvullende zorg, psychosociale therapie. Ouders dienen zelf te informeren wat de polisvoorwaarden zijn. Vermeld daarbij het VIT lidcodenummer 776.21.A en RBCZ licentienummer 409087R.

Overige gegevens
De AGB-code van Maggie Boreel is 90-042075
De AGB-code van PEPtalk is 90-050878
PEPtalk is aangesloten bij de SCAG onder code 11826
PEPtalk kinder- en jeugdtherapie is ingeschreven bij de KVK onder nummer 51594773

Privacyverklaring
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet waardoor de privacy in alle landen van de EU gelijk is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. 

PEPtalk kinder& jeugdtherapie is AVG-proof en voldoet aan de maatregelen zoals door de AVG vereist. Zie de Privacyverklaring PEPtalk kinder& jeugdtherapie voor verdere informatie.

 

  • Blog onderwerpen