PEPtalk. Blog.

Boosheid over een laagje verdriet

Kleine kijkjes bij KIES

Boosheid en verdriet

‘Misschien maken papa en mama zoveel ruzie omdat ze van binnen verdriet hebben?’ stelt een van de kinderen. In de KIES groep van vandaag bespreken we de gevoelens die een scheiding kunnen oproepen. ‘Want dan hoef je geen tranen te voelen,’ vervolgt hetzelfde kind. ‘Wanneer ik verdrietig ben,’ roept een ander, ‘lok ik een ruzie met mijn moeder uit.‘

Na enige discussie zijn de kinderen het er over eens dat het meestal makkelijker is om boos te zijn dan verdrietig. ‘Boosheid over een laagje verdriet, het is er wel, maar je ziet het niet,’ wordt er gegrapt. ‘Zou een verdriet groep voor ouders in echtscheiding situaties zinvol  zijn,’ opperen wij.
Een VIES groep? Nah. Krijg je daar weer ruzie van.

|
  • Blog onderwerpen