PEPtalk. Blog.

Week tegen Kindermishandeling 2015.

Wat is er nodig om veilig te kunnen opgroeien?

Kindermishandeling kinderrechten

Week van de kindermishandeling
Ieder jaar worden 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. Dat komt neer op één kind in elke schoolklas. Om dit aantal terug te dringen, is de Week tegen Kindermishandeling uitgeroepen. In deze week – van 16 t/m 21 november – doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Rechten van het kind
Om kinderen weerbaar te maken, is het belangrijk dat niet alleen volwassenen, maar ook kinderen weten wat hun rechten zijn en deze ook begrijpen. In samenwerking met kinderen tussen de 8 en 13 jaar heeft KinderrechtenNU een Kinderrechtenchecklist ontwikkeld. Aan de hand van de vraag wat er nodig is om op te kunnen groeien, vinken kinderen mogelijkheden aan als ‘kunnen zorgen voor jezelf, ‘ruimte en tijd om te spelen’, ‘niet mishandeld of verwaarloosd worden’ en ‘naar mijn mening wordt geluisterd’. Spelenderwijs raken zij bekend met het verdrag inzake de Rechten van het Kind, waarop de checklist is gebaseerd.

Met hulp van de checklist kunnen kinderen hun eigen leefwereld, of van kinderen in het algemeen, in kaart brengen en toetsen wat helpend is om fijn, veilig en gezond op te groeien, en wat niet. Scholen en andere instellingen kunnen de checklist gebruiken om met kinderen in gesprek te gaan.

Kinderen kunnen zelf signaleren
Ook kunnen kinderen een rol spelen bij signalering, ‘want kinderen weten meer over kinderen’. Zij weten vaak eerder dat er iets aan de hand is met een vriendje, vriendinnetje of klasgenootje en vragen zich af wat zij moeten doen. Daarvoor is de KinderMeldcode: ‘Zoek een volwassene die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt’. Kinderen die zich niet veilig voelen, moeten daar immers over kunnen praten. Zoals Job, in het speciaal gepubliceerde KinderRechten Magazine verwoordt: ‘Iedereen moet weten van de KinderMeldcode, want als je in de problemen zit en je weet niet eens waar je heen kunt gaan om daarover te praten, dan lijd je je hele leven daaronder. Want ook als je volwassen bent, heb je daar nog steeds verdriet van.’

Meer informatie
Via KinderrechtenNU kun je additionele informatie vinden over de Checklist en de KinderMeldcode en handreikingen in pdf voor kinderen, ouders en professionals.

Via Week tegen Kindermishandeling kun je meer vinden over hoe kinderen én volwassenen in actie kunnen komen.

 

 

 

 

 

 

 

|
  • Blog onderwerpen