PEPtalk. Blog.

Kinder- en jeugdtherapie: de vernieuwende schakel in de jeugdzorg.

Kinder- en jeugdtherapeuten geven de Vijf!

Kinder- en jeugdtherapie jeugdzorg

Kind- en krachtgerichte therapie
Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een relatief jonge vorm van hulpverlening en raakt in hoog tempo beter bekend. RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) geregistreerde kinder- en jeugdtherapeuten zijn hoogopgeleide professionals, die voldoen aan strenge kwaliteitseisen met betrekking tot opleiding en nascholing. De therapie is kindgericht, krachtgericht en kortdurend, en bevindt zich op het snijvlak van preventie en de behandeling van problemen binnen het nieuwe veld van de jeugdhulp.

Begeleiding op maat
Zoals vermeld in het blog wat is integratieve kindertherapie, staat het kind centraal: de persoon, de omgeving en de specifieke omstandigheden van het kind bepalen hoe de therapie wordt vormgegeven. Voeg daar aan toe dat de integratieve therapeut gebruik maakt van verschillende therapievormen, en er ontstaat een zeer persoonlijke begeleiding op maat.

Snel inspelen op de vraag van ouders en kinderen
Kinder- en jeugdtherapie is laagdrempelig. Een verwijzing is niet nodig en de praktijk is in de buurt te vinden. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij de nieuwe Jeugdwet. Omdat de therapeut in een vroeg stadium kan ingrijpen, komen minder kinderen in de gespecialiseerde jeugd-ggz terecht en kunnen hoge kosten, onnodige diagnoses en labels vermeden worden. Door kleinschaligheid ontbreekt bureaucratie en regeldruk, waardoor de kindertherapeut flexibel, efficiënt en vernieuwend kan werken.

Wij geven de vijf!
In de week van de opvoeding geven de RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten ‘De Vijf’ aan alle kinderen, ouders en gemeenten in Nederland:
Samen: met het gezin en andere betrokkenen
Preventief: erger en duurder voorkomen
Eigen kracht: zelfhelend vermogen
Effectief: Kortdurend en geen onnodige diagnoses en labels
Laagdrempelig: in de wijk, geen wachtlijst, geen verwijzing

Voor meer informatie zie de website van RBCZ.

SPEEL  je weg naar je kracht met kinder- en jeugdtherapie. Sterker kan het niet!

 

|
  • Blog onderwerpen